آدرس ما : کرج . منطقه کلاک . بلوار خلج آباد . ایستگاه شهرداری . بطرف کلاک بالا . بلوار شهید اسکندری بعد از استخر شنا نبش خیابان 7 یا شهید علی درخشانی یا ورودی شهرک المهدی اولین درب سمت راست درب سفید تلفن 02632302030 همراه 09125203696 کیوان ادریسی

Frailea


Frailea alacriportana

Frailea albiareolata

Frailea albifusca

Frailea asperispina

Frailea asterioides

Frailea asterioides var . harmoniana

Frailea aurea

Frailea aureinitens

Frailea aureispina

Frailea bruchii

Frailea caespitosa

Frailea carminifilamentosa

Frailea castanea

Frailea castanea ssp. harmoniana

Frailea cataphracta

Frailea cataphracta var. duchii

Frailea cataphracta var. tuyensis

Frailea cataphracta ssp. duchii

Frailea cataphracta ssp . melitae

Frailea cataphracta ssp . tuyensis

Frailea cataphractoides

Frailea chiquitana

Frailea chrysacantha

Frailea colombiana

Frailea concepcionensis

Frailea curvispina

Frailea deminuta

Frailea friedrichii

Frailea fulviseta

Frailea gracillima

Frailea gracillima ssp . alacriportana

Frailea gracillima ssp . albifusca

Frailea gracillima ssp . horstii

Frailea grahliana

Frailea grahliana ssp . concepcionensis

Frailea grahliana ssp . moseriana

Frailea hlineckyana

Frailea horstii

Frailea horstii ssp . fecotrigensis

Frailea ignacionensis

Frailea jajoiana

Frailea knippeliana

Frailea larae

Frailea lepida

Frailea mammifera

Frailea matoana

Frailea melitae

Frailea moseriana

Frailea perbella

Frailea perumbilicata

Frailea phaeodisca

Frailea pseudogracillima

Frailea pseudopulcherrima

Frailea pulcherrima

Frailea pullispina

Frailea pumila

Frailea pumila ssp . albiareolata

Frailea pumila ssp . chrysacantha

Frailea pumila ssp . colombiana

Frailea pumila ssp . deminuta

Frailea pumila ssp . hlineckiana

Frailea pumila ssp . jajoiana

Frailea pumila ssp . maior

Frailea pygmaea

Frailea pygmaea var . aurea

Frailea pygmaea var . phaeodisca

Frailea pygmaea ssp . altigibbera

Frailea pygmaea ssp . asperispina

Frailea pygmaea ssp . aureinitens

Frailea pygmaea ssp . aureispina

Frailea pygmaea ssp . fulviseta

Frailea pygmaea ssp . lilalunula

Frailea schilinzkyana

Frailea schilinzkyana ssp . concepcionensis

Frailea uhligiana

Frailea ybatenseنويسنده : parscactus
تاريخ : 1396/12/2

مشاهده همه موارد در :
بازديد ها : بار

فيس بوک ما